Alla lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga måste medlemsrapportera för att räknas som en aktiv lokalavdelning. Detta innebär att den som är registeransvarig i varje lokalavdelning behöver skicka in en verksamhetsberättelse för att visa att lokalavdelningen varit aktiv under året. För att fortsätta räknas som en aktiv lokalavdelning måste informationen skickats in via medlemssidorna senast den 15 mars 2019.

Klicka in dig här för att läsa mer om varför din lokalavdelning ska medlemsrapportera och hur ni ska gå till väga, eller gå direkt in på medlemssidorna för att göra det!

Om det fortfarande är oklart eller om det uppstår problem kan ni kontakta förbundskansliet. Kontaktuppgifterna finns längst ner på den här sidan.