Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som både beskriver vad vi är och vad vi vill. Hos oss är gemenskapen viktig. En gemenskap där man får vara sig själv, troende eller inte. För oss är det viktigt att alla unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill vi också vara en ung röst för att forma och påverka vår kyrka och samhället.

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf är kompletterad med en idé som kort beskriver vad medlemmar tycker är viktigt med Svenska Kyrkans Unga. Så här lyder idén: Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift, hur funkar det?

Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift består av alla Svenska Kyrkans Ungas lokalavdelningar i Växjö stift. Distriktets uppgifter består i att stötta lokalavdelningarna i stiftet på olika sätt samt ordna samlingsplatser för barn och unga i helas stiftet. Alla våra kommande arrangemang finns under arrangemangsfliken här på hemsidan.

Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet som hålls senast den 30 april varje år. Där träffas ombud från alla aktiva* lokalavdelningar för att bestämma vad Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift ska göra under det kommande året samt väljer distriktsstyrelse, revisorer, valberedning samt ombud till riksårsmötet.

Mellan distriktsårsmötena är det distriktsstyrelsen som styr organisationen och förvekligar det som årsmötet bestämt. Det går under ”Om oss”här på hemsidan att läsa mer om distriktsstyrelsen och även hitta protokoll från deras möten.

* En aktiv lokalavdelning är en lokalavdelning som året innan har haft mist 5 medlemmar, 1 registeransvarig, 2 kontaktpersoner samt rapporterat verksamhet.