Stadgar

Här nedanför hittar du organisationens stadgar:

Stadgar (Uppdaterade 2021)

Stadgar LFF (2021)

Policys

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift antog under 2007 och 2008 tre stycken policydokument för vår verksamhet. 2015 antogs dessutom en kostpolicy. De policydokument som är antagna är följande:

Alkohol-, tobaks- och narkotikapolicy

Jämställdhetspolicy

Inköpspolicy

Kostpolicy

Policy om betalningsrutiner och anmälningssystem

Reseräkning

Reseräkning SKU

Instruktioner till reseräkning

Utredningar

UP-utredning 2012

Hållbara strukturer för ungdomsorganisationer på landsbygden 2015