Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts distriktsstyrelse har under flera år försökt hitta former att arbeta med internationellt arbete. Vi har haft medlemmar som varit utomlands i bland annat projektet Ung i världsvida kyrkan och de har kommit hem och berättat om deras arbete och vi kände att vi ville göra något mer för våra kristna bröder och systrar ute i världen. Inför 2008 startade vi därför något vi kallar Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts kollektprojekt.

Kollektprojektet

Varje år beslutar distriktsstyrelsen om ett kollektprojekt som vi samlar in pengar till under alla årets arrangemang. Årets kollektprojekt är projektet ”Stöd flickors kamp för rätten till sin egen kropp” från Svenska Kyrkans internationellas arbetes projektkatalog.

Projektet handlar om att motverka könsstympning i Tanzania, framför allt i områdena Rorya och Serengeti. Projektet har varit igång i tre år och det har lätt till framgångar men mycket mer kan och behövs göras. Projektet möjliggör även att flickor får möjlighet att få sin röst hörd.

Att sprida kunskap och påverka på alla nivåer, med hjälp av lokala personer har varit nyckeln. Eftersom de mest utsatta områderna är väldigt isolerade och de som bor där får sin information genom sina ledare, och där kan de lokala personerna i större grad påverka. De personerna har även arbetat för att unga, tjejer och killar, ska få åka på läger där de får lära sig mer om hälsa. Målet är även att killarna ska ändra åsikt om kvinnlig könsstympning och att tjejerna ska få lära sig att säga nej. Genom kunskapen kan de förändra sin situation och deras generation kan bli den generationen där könsstympningen kan minska otroligt mycket. Och detta kan VI vara med och förändra!

Internationell kontaktperson

Distriktsstyrelsen har utsett internationella kontaktpersoner. Om du har förslag på nya kollektprojekt eller om du vill hjälpa till med att jobba med de internationella frågorna så kontakta dem! De internationella kontaktpersonen är för närvarande Amanda Björksell, Jonna Karlsson och Molly Fagergren.

Länkar