Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts distriktsstyrelse har under flera år försökt hitta former att arbeta med internationellt arbete. Vi har haft medlemmar som varit utomlands i bland annat projektet Ung i världsvida kyrkan och de har kommit hem och berättat om deras arbete och vi kände att vi ville göra något mer för våra kristna bröder och systrar ute i världen. Inför 2008 startade vi därför något vi kallar Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts kollektprojekt.

Kollektprojektet

Varje år beslutar distriktsstyrelsen om ett kollektprojekt som vi samlar in pengar till under alla årets arrangemang.

Internationella kontaktpersoner

Distriktsstyrelsen har utsett internationella kontaktpersoner. Om du har förslag på nya kollektprojekt eller om du vill hjälpa till med att jobba med de internationella frågorna så kontakta dem! De internationella kontaktpersonen är för närvarande Maximilian Yngvesson och Elias Ahlqvist

Länkar