Det kostar ingenting att vara medlem i Svenska Kyrkans Unga. Det enklaste sättet att bli medlem är att registrera sig på Medlemssidorna. För att bli medlem måste du ställa dig bakom Svenska Kyrkans Ungas idé. ”Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.” Är du 0-30 år blir du medlem och kan väljas till förtroendeuppdrag och får rösta på årsmöten.

Är du äldre kallas ditt medlemskap för vuxenmedlem. Självklart har du också en plats i Svenska Kyrkans Unga, av eget intresse eller i egenskap av ledare, förälder eller farmor. Alla kan vara medlemmar i Svenska Kyrkans Unga!

Jag vill bli medlem!  Till Medlemssidorna…
När du blir medlem via Medlemssidorna föreslår systemet en lokalavdelning med utgångspunkt från ditt postnummer. Du kan välja en annan lokalavdelning än den föreslagna. Om du är osäker på vilken lokalavdelning du ska välja kan du kontakta vår ordförande eller konsulent.

Några orsaker till att vara medlem i Svenska Kyrkans Unga

  • En medlem en röst.
  • Som medlem har man rätt att vara med och påverka i lokalavdelningen, distriktet och förbundet.
  • I Svenska Kyrkans Unga lyssnar alla på varandra och allas röster är lika mycket värda. Demokratin ska anpassas efter medlemmarnas förutsättningar och ta hänsyn till ålder, språk, kunskap och erfarenheter.
  • Ensam kan det vara svårt att påverka Svenska kyrkan, men tillsammans med andra är det lättare. Svenska Kyrkans Unga arbetar för att bevaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan.
  • För Svenska Kyrkans Unga är solidaritet bland annat att bry sig om varandra. Som medlem har man en trygghet i en organisation som ställer upp när det behövs.
  • Svenska Kyrkans Unga vill skapa en plats för barn och ungdomar i församlingen där man får lära och växa på sina villkor.
  • Barn och ungdomar är kyrkans framtid redan idag.

Tillsammans formar unga och gamla en levande kyrka för alla åldrar.

  • Svenska Kyrkans Unga
  • Att vara många och dela tron på Gud
  • Att dela kunskaper, upplevelser och erfarenheter ledertill en fördjupad kunskap om den kristna tron och kan hjälpa en på vägen till personlig utveckling på många plan
Som medlem blir man delaktig i ett större sammanhang. Som ung kan det ibland vara svårt att hitta sin plats i kyrkan. Svenska Kyrkans Unga är en grund att stå på i en fortsatt delaktighet i församlingen.