För frågor om läger, styrelserelaterade saker m.m. (eller om det inte går att få tag i rätt person):

Ellinor Stridh

Vice ordförande

ellinor@svenskakyrkansunga.com

För frågor om medlemsrapportering, medlemssidorna, lokalavdelningar m.m.
För frågor om anmälan: