Den 12 april 2015 vigdes Fredrik Modéus till Växjö stifts 59:e biskop. Som biskop är hans huvuduppgift att leda och inspirera kyrkan i stiftet.

Fredrik Modéus

Foto: Lina Alriksson

Fredrik Modéus är född 1964 och har sina rötter i Jönköping. Han prästvigdes för Växjö stift 1991.

När Fredrik Modéus valdes till biskop verkade han som församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling. Tidigare har han bland annat varit kyrkoherde i Helgeands pastorat i Lund. Han har föreläst och ansvarat för konferenser och seminarier kring förändringsarbete, församlingsbygge och gudstjänstutveckling. Fredrik Modéus doktorerade i systematisk teologivåren 2015.

Modéus har publiceratnio publikationer, däribland Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan, Konturer av troLängta efter liv – församlingsväxt i Svenska kyrkan och Mod att vara kyrka – om församlingsbygge och kyrkans identitet.

Fredrik Modéus är gift och har tre barn.

Som valspråk har biskop Fredrik Modéus valt ”Guds nåd är allt du behöver”. Det påminner oss om att det viktigaste i livet är gratis. Vi får det som gåva, av nåd.

Biskopens huvuduppgift är att leda och inspirera kyrkan i stiftet. Tillsammans med domkapitlet har biskopen ansvar för att kyrkans lära och ordning följs. Biskopen viger präster och diakoner till tjänst i kyrkan och är självskriven ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet. För att bli biskop ska man vara döpt och konfirmerad, tillhöra Svenska kyrkan och ha förklarat sig beredd att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till uppdrag i kyrkans vigningstjänst, oavsett deras kön. För att bli biskop måste kandidaten också vara prästvigd innan dess att biskopsvigningen sker.

 

SNABBFAKTA OM FREDRIK

Födelseår: 1964

Prästvigningsår: 1991

Vigningsstift: Växjö stift

Familj: Gift med Carina. Tre barn: Erik, Ida och Arvid. Två bröder med familjer, varav ena brodern Martin är vår ärkebiskop.

Fritidsintressen: Jag tycker om att vara med familjen och att resa till nya platser, läser gärna, lyssnar på musik och spelar piano. Jag är sportintresserad och motionerar ofta, helst ensam på löptur i motionsspåret.

Text och bild är hämtat från Växjö stifts hemsida