LOFF står för Läger och Friluftsfonden. Fonden bildades 1993 då Ansgars och Kyrkans Ungdom gick ihop och bildade Svenska Kyrkans Unga. Fonden har egna stadgar men förvaltas av distriktsstyrelsen.

Lokalavdelningar inom Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift kan söka pengar ur fonden för friluftsrelaterade satsningar som t.ex. inköp av friluftsmaterial eller om man anordnar ett friluftsläger. Det går att ansöka både för redan genomförda aktiviteter/inköp och för planerade.

Ansökan ska skickas med post till:
Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift
Läger- och Friluftsfonden
Box 527
351 06 VÄXJÖ

En ansökan ska innehålla minst följande:
– En beskrivning av aktiviteten/ varför ni behöver köpa det ni ansöker för?
– Vid genomförd aktivitet, kvittorna på det ni söker pengar för
– Vid planerad aktivitet, en budget för det ni söker pengar för
– Vid ansökan för en planerad aktivitet skall en rapport skickas in så snarast möjligt då aktiviteten är genomförd som redovisar vad pengarna gick till (alla kvitton skall bifogas). Eventuellt överblivet bidrag skall återbetalas.

Ansökningar behandlas löpande under året.