Utbildningar för unga ledare

Under2015 och 2016 arbetar Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift med att förnya konceptet för grund- och fördjupningskurser för unga ledare. Första kursen med nytt koncept hålls tidigast hösten 2016.

Övriga kurser

Övriga kurser i utbildningsprogrammet för Unga Ledare kan ha ett väldigt varierat innehåll och omfattning. Det kan vara utbildningar inom ramen för ett projekt Svenska Kyrkans Unga eller Svenska kyrkan medverkar i, en fördjupning i ett specifikt ämne (t.ex. andakter, HBTQ eller miljöarbete) m.m.

I början av varje termin arrangerar även Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift en lägerplaneringskurs som ett stöd i början av planeringsarbetet för de lägerkommittéer som arrangerar ett läger kommande termin.

* Om man kan uppvisa intyg på att man har genomfört motsvarande utbildning exempelvis i sin församling gäller inte detta krav.