Utbildningar för unga ledare

Svenska Kyrkans Unga i Växjö distrikt samarbetar med Växjö stift kring Ledarutbildningen Ung & kallad. Läs mer om utbildningen på Växjö stifts hemsida.

I början av varje termin arrangerar även Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift en lägerplaneringskurs som ett stöd i början av planeringsarbetet för de lägerkommittéer som arrangerar ett läger kommande termin.