Distriktsstyrelsen (DS) består av 7 ledamöter och 2 suppleanter som är valda av distriktsårsmötet. Deras uppgift är att ta löpande beslut under året mellan årsmötena. Styrelsen består av en ordförande, två vice ordförande ochfyra stycken ledamöter. Dessa är indelade i två olika utskott, 14+ och -14. De har ansvar för aktiviteter och medlemmar över respektive under 14 år. Dessa utskott har möte under mötestillfällen för hela DS.

Det är också DS uppgift att tillsätta folk på olika poster, till exempel vilka det är som ska arrangera olika läger så som Vintermötet, eller vilka det är som ska sitta i olika grupper. Är du mer intresserad av hur organisationen fungerar så klicka här.

Distriktsstyrelsen har i snitt ca ett möte i månaden där man samlas och diskuterar, tar beslut och lär känna varandra bättre.

För att se vilka som för tillfället sitter i distriktsstyrelsen klicka här.