Distriktsstyrelsen (DS) består av 7 personer som är valda av distriktsårsmötet. Deras uppgift är att ta löpande beslut under året mellan årsmötena. Styrelsen består av en ordförande, två vice ordförande ochfyra stycken ledamöter. Dessa är indelade i två olika utskott, 14+ och -14. De har ansvar för aktiviteter och medlemmar över respektive under 14 år. Dessa utskott har möte under mötestillfällen för hela DS.

Det är också DS uppgift att tillsätta folk på olika poster, till exempel vilka det är som ska arrangera olika läger så som Vintermötet, eller vilka det är som ska sitta i olika grupper. Är du mer intresserad av hur organisationen fungerar så klicka här.

Distriktsstyrelsen har i snitt ca ett möte i månaden där man samlas och diskuterar, tar beslut och lär känna varandra bättre.

För att se vilka som för tillfället sitter i distriktsstyrelsen klicka här. Här nedan hittar du protokoll från tidigare ds-möten.

Protokoll 161210

Protokoll 161111

Protokoll 161007

Protokoll 160827

Protokoll 160514

Protokoll 160415

Distriktårsmötesprotokoll 2016

Protokoll 151205

Protokoll 151107

Protokoll 151009

Protokoll 150829

Protokoll 150516

Protokoll 150417

Protokoll 150328

Distriktårsmötesprotokoll 2015

Protokoll 150220

Protokoll 150109

Protokoll 141213

Protokoll 141108

Protokoll 141010-141011

Protokoll 140829 – 140831

Protokoll 140523-140525

Protokoll 140425-140427

Protokoll 140330

Protokoll 140228-140302

Protokoll 140110-140112

Protokoll 130517 Ändring gjord när protokollet lades till handlingarna. Hedvig Siljedahl närvarade inte på mötet.

Protokoll 130406

Protokoll 130324

Protokoll 130209

Protokoll 130112

Protokoll 121214

Protokoll 121110

Protokoll 120901

Protokoll 120525

Protokoll 120429