Distriktsstyrelsen (DS) består av nio personer som är valda av distriktsårsmötet. Deras uppgift är att ta löpande beslut under året mellan årsmötena. Styrelsen består av en ordförande, två vice ordförande, fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Dessa är indelade i två olika utskott, +14 och -14. De har ansvar för aktiviteter och medlemmar under respektive över 14 år. Dessa utskott har möte under mötestillfällen för hela DS.

Det är också DS uppgift att tillsätta folk på olika poster, till exempel vilka det är som ska arrangera olika läger så som Vintermötet eller vilka det är som ska sitta i olika grupper.

Distriktsstyrelsen har sex till åtta möten per år där de samlas och diskuterar, tar beslut och lär känna varandra bättre. Om du letar efter protokoll från tidigare DS-möten, klicka här.

Ordförande

Elina Kharazmi

Vice ordförande, utskott 14+

Isak Ahlqvist

Vice ordförande, utskott 14-

Ledamöter

Nelly Strömberg

Ledamot

Alma Svensson

Ledamot

Ella Bruno Granath

Ledamot

Anna Gustafsson

Ledamot

Oliver Öijerstedt

Suppleant

Emma Heinrich

Suppleant