Vintermötet 19/20

Vintermötet-19-20-affisch

Narnia

En resa genom Narnia

Romarbrevet 12:2 – “Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.”

Anpassa er inte efter en värld skapad av fördomar och oförståelse.

Idag finns det många åsikter om hur man ska vara och tänka. Samhället skapar fack som det ständigt försöker få oss att passa in i, istället för att anpassa samhället efter oss själva. Vi är redan skapade av Gud och han har skapat oss unika och det är våra olikheter som är vår styrka. Istället för att försöka bli den samhället säger åt oss att vara ska vi i stället sträva efter att vara oss själva, och stå för de tankar och åsikter som finns i våra hjärtan som Gud har givit oss.

I Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet, hittar fyra barn av en slump landet Narnia. Narnia är en värld styrd av den onda Vita häxan, och barnen får reda på att de är de enda som kan rädda landet från hennes välde. Detta är en stor utmaning, men med Aslans hjälp antar barnen uppdraget att kämpa för Narnia. Under deras resa i Narnia uppkommer fler och fler tecken på förändring – snön börjar smälta och vintern som härskat i Narnia försvinner. Hoppet kommer tillbaka och efter hundratals år byts mörker och kyla ut mot vår och värme.

Likt barnen i Narnia står vi också inför utmaningar i vår tid. På många sätt lever även vi i en värld av mörker och kyla. Klimatförändringar och ojämställdhet förnekas, sanning värdesätts inte, människors liv tas inte på allvar och själviskhet styr alltför ofta vårt agerande. Åsikter byggs på fördomar och förnekelse, åsikter som sedan leder till kränkningar och förtryck. Därför är det viktigare än någonsin att vi står upp för våra åsikter och kämpar allt vi kan för att följa kärlekens väg.

Vi kanske ofta känner oss maktlösa, som att vi inte kan göra någon skillnad, men med varandras och Guds hjälp har vi makten att förändra det som måste förändras. Vi, precis som barnen, kan leda kampen mot en bättre värld, och vända mörkret och kylan till kärlek och värme.

De fyra syskonen i berättelsen är alla olika, och på samma sätt bär också vi på olika gåvor och styrkor, som alla är fullt lika viktiga. På Vintermötet kommer vi prata om barnens resa i Häxan och Lejonet, vilka de är och hur vi kan lära oss av dem och deras berättelse. Hur vi kan leva våra liv så som Gud vill att vi ska leva – fria från fördomar, med öppna sinnen och med en vilja att hjälpa andra människor. Låt oss våga stå för vad vi själva tror på, tycker är viktigt och agera utefter det.