Psaltaren 66:12 ”Vi gick genom eld och genom vatten, men du förde oss ut i frihet.”

Ibland är livet svårt, ibland är det roligt. Ibland känns det som att gå genom eld, ibland genom vatten. Oavsett hur lätt eller svårt det är så går Gud med oss genom livets prövningar och glädjestunder. Gud sviker aldrig oss, Gud är en klippa att luta sig mot.

Genom eld och vatten – ett vintermöte i schlagerns anda. Årets vintermöte kommer alla närmare. I år kommer vi att varva föreläsningar och gudstjänster med lek och skoj med inslag från den musikaliska skatten som schlagern står för. Genom musiken får vi ta del av glädje och smärta, det svåra och det roliga.