Arbetsutskottet (AU) består av fyra personer ur distriktsstyrelsen, oftast ordföranden, de två vice ordförandena samt en ledamot. De gör det som måste göras mellan de sammanträden som distriktsstyrelsen har. Det kan vara så att man av något skäl inte kunnat behandla en punkt på dagordningen eller att det inte ha funnits möjlighet att få tag på personer eller information angående frågan för att lösa den. Det är exempel på vad AU kan få i uppdrag av distriktsstyrelsen att göra. AU har ungefär tre-fyra möten per verksamhetsår.

Ellinor Strid

Vice ordförande 14+

ellinor@svenskakyrkansunga.com

Fredrik Andersson

Vice ordförande utskott 14+

fredrik@svenskakyrkansunga.com

Linn Erixon Storbaek

Vice ordförande 14-

Linn@svenskakyrkansunga.com