Arbetsutskottet (AU) består av fyra personer ur distriktsstyrelsen, oftast ordföranden, de två vice ordförandena samt en ledamot. De gör det som måste göras mellan de sammanträden som distriktsstyrelsen har. Det kan vara så att man av något skäl inte kunnat behandla en punkt på dagordningen eller att det inte ha funnits möjlighet att få tag på personer eller information angående frågan för att lösa den. Det är exempel på vad AU kan få i uppdrag av distriktsstyrelsen att göra. AU har i regel möte inför varje sammanträde som distriktsstyrelsen har.

Gustav Spång

Ordförande

Elina Kharazmi

Vice ordförande 14+

Isak Ahlqvist

Vice ordförande 14-

Ella Bruno Granath

Ledamot