Här kommer handlingarna till distriktsårsmötet 2020! Visst är ni redan taggade? Det är distriktsstyrelsen!

Vi rekommenderar att alla skriver ut handlingarna och häftar ihop innan de kommer för att lättare kunna hänga med under årsmötet!

Sammanträdesordning

DÅM 2020

Utskick Rambudget

Bokslut 2019

Distriktsårsmötesprotokoll 2019

kst mot budget

Revisionsberättelse 19

Sakrevision Svenska Kyrkans Unga 2019

Valberedningens-förslag-2020

Motion ordförande

Motion LOFF

motion budget

Motion Läger Lindsdal

Motionssvar