27.12.2015

Hållbara strukturer

1 oktober 2014 - 30 september 2015 arbetade vi med ett projekt för att hitta hållbara strukturer för ungdomsorganisationer på landsbygden. Nu finns projektrapporten att läsa här.