06.03.2015

Hög tid att anmäla ombud!

Ett distriktårsmöte hålls varje år under våren då vi tillsammans bestämmer över vår gemensamma verksamhet så som läger, kurser eller kanske hur ofta vi ska äta vegetariskt under våra arrangemang.

Nu på söndag är det sista dagen att anmäla sig. Man kan representera både som ombud, ersättare och observatör. För att kunna åka som ombud och ersättare behöver din/eran lokalavdelning vara aktiv, annars kan ni åka som observatör och då får ni ändå vara uppe i talarstolen och hänga med i alla förhandlingar!

Så in och anmäl senast den 11/3!

http://svenskakyrkansunga.com/arrangemang/sv/distrikts_rsm_tet_2015