28.04.2013

Förträff och resa till Stora Årsmötet

Den 8-11 augusti är det dags för Stora Årsmötet (SÅM) i Uppsala. Stora årsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ och hålls vartannat åt. Till Stora Årsmötet får alla lokalavdelningar som varit aktiva under 2012 skicka 2 ombud. Hade man dessutom över 100 medlemmar får man skicka ytterligare ett ombud. Dessutom får alla lokalavdelningar skicka hur många observatörer som helst. Kostnaden för Stora Årsmötet är 950kr/person och anmälan görs på Svenska Kyrkans Ungas medlemssidor senast den 31 maj.

För att underlätta för alla lokalavdelningar som vill skicka ombud till SÅM och alla medlemmar i Växjö distrikt som vill åka har distriktet beslutat att anordna en förträff inför SÅM. Förträffen äger rum den 7 augusti i Kyrkans hus på S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö. Träffen ska ge alla som åker möjlighet att diskutera de frågor som kommer tas upp under SÅM och de som inte har varit med tidigare har möjlighet att få en introduktion hur ett Stort Årsmöte fungerar.

Läs mer på arrangemangssidan.