Nattkampen genomför i lag. Varje lag ska innehålla 4-7 deltagare.

Tävlingen indelas i fyra klasser:
❖ Klass 1 – 13-16 år. (gäller från det år en fyller 13) En ledare över 18 år ska följa med laget. Denna person är utom tävlan och får inte hjälpa laget lösa uppgifterna på stationerna.
❖ Klass 2 – 17-22 år (gäller från det år en fyller 17). En deltagare får vara äldre.
❖ Klass 3 – 13+ år (gäller från det år en fyller 13). Minst en deltagare ska vara över 18 år.
❖ Klass 4 – mixat.
En deltagare i varje lag ska vara över 18 år och ansvarig/ledare för laget.
Lag i Klass 1, 2 och 3 tävlar för lokalavdelning/församling. Övriga lag ingår i Klass 4.
Distriktsstyrelsen som grupp får tävla i samtliga klasser.

Mer information om årets tema och anmälan finns på Nattkampens arrangemangssida.