Ny styrelse och valberedning – bild

På årets årsmöte valdes en ny styrelse och en ny valberedning! Här har vi de nya förtroendevalda för i år:

Styrelsen
Ordförande: Ellinor Stridh
Vice ordförande: Ella Karlsson (14+) och Filip Bengtsson (14-)
Ledamöter: Helga Lundborg, Noa Edwardsson, Felicia Matsson, Widhar Rhodin
Suppleanter: Molly Fagergren och Jonna Karlsson

Valberedningen
Håkan Runnsjö, Kajsa Ward och Mikaela Johansson
(valberedning@svenskakyrkansunga.com)