Fredrik Modéus

Foto: Martina Wärenfeldt

Vintermötet 15/16 har temat Lords of the Things och under detta tema kommer bland annat biskop Fredrik Modéus att hålla en föreläsning. För att läsa mer om lägret och anmäla dig kan du här klicka dig vidare till lägrets arrangemangssida. Nedan kan du som är nyfiken läsa lite mer om biskop Fredrik.

Fredrik Modéus är född 1964 och uppvuxen i Jönköping. Han har vart präst sen 1991 och innan han blev biskop har han varit kyrkoherde Helgeands pastorat i Lund. På fritiden reser han gärna med familjen, läser och motionerar. Humoristiska människor gör han glad men telefonförsäljare är inget han gillar.

Varje biskop har ett eget valspråk och Fredrik valde ”Guds nåd är allt du behöver” vilket skall påminna oss om att det viktigaste i livet är gratis och att vi får det som en gåva av nåd.

Biskopens huvuduppgift är att leda och inspirera kyrkorna i stiftet. Det är även biskopen som viger prästerna och diakonerna till tjänst i kyrkan och denne är ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet. För att bli biskop ska man vara döpt och konfirmerad, tillhöra Svenska kyrkan och ha förklarat sig beredd att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till uppdrag i kyrkans vigningstjänst, oavsett deras kön.