Datum: 25.06.2013 – 30.06.2013

Plats: Ösjönäs, Skara stift

Nu börjar nedräkningen…

Juni närmar sig med stormsteg och då hoppas vi på att träffa er alla på Friluftslägret på Ösjönäs! Nu är även sista anmälningsdagen flyttad till 13 maj, än finns det alltså tid att anmäla sig.

Här kommer lite information om sommarens stora händelse. Mer information finns i foldern som du hittar här. Vill du skriva ut foldern finns här även en version med vit bakgrund.

Stiftsdagarnas teman

Varje stift ansvarar för varsin dag under lägret. Detta innebär att tema och aktiviteter för den dagen bestäms av de olika stiften. Mer information om dessa teman finns i foldern du kan ladda ner här.

Onsdag 26/6: Tillsammans med andra och våra sinnen (Växjö)
Torsdag 27/6: Lika Olika (Göteborg)
Fredag 28/6: Campiad (Karlstad)
Lördag 29/6: Hantverk och Rörelsedag (Skara)

Priser

Kostnaden för lägret varierar beroende på om du är medlem i Svenska Kyrkans Unga eller inte., samt om du kommer från något av de arrangerande stiften. Mer information om priser och anmälan finns i foldern du kan ladda ner här!

850:- för medlemmar i Svenska Kyrkans Unga
950:- för medlemmar utanför de fyra arrangerande stiften
1100:- för icke medlemmar
1800:- är det maximala familjepriset

Familjebyn

I familjebyn bor föräldrar eller andra vuxna anhöriga tillsammans med de barn som är under 9 år. Ni lagar mat tillsammans och tar hand om byns sysslor. Varje dag ges det möjlighet för föräldrarna att delta i gemensamma samtal om tro, föräldrafrågor och övrigt som deltagande grupp känner är relevant. Den här byn är lite ”friare” i sin form då barnen och familjen står i centrum för vad som sker. Det kan ju vara så att fisken nappar…

Hur tar vi oss dit?

Växjö distrikt kommer vid intresse arrangera en gemensam resa.
Hör av er till jacob@svenskakyrkansunga.com senast den 16 maj om ni vill hänga med på den här distriktsgemensamma resa! Ett utförligare informationsblad om resan kommer vara er tillhanda i början av maj månad. Glöm inte att anmäla er till Friluftslägret senast måndagen den 13 maj!

Mer information om anmälan och de olika tillvalen du kan göra finns i foldern du kan ladda ner här! Ska du anmäla en grupp? Här finns då en blankett som alla deltagare kan fylla i för att du lättare ska kunna anmäla dem.