Datum: 22.03.2013 – 24.03.2013

Sista anmälningsdag: 01.03.2013

Plats: Sofiagården, Jönköping

Var god ange under ”Övriga upplysningar” i anmälan om du åker som ombud, ersättare, observatör, DS, valberedning eller övrigt.

Kallelse till Distriktsårsmöte
22 – 24 mars 2013, Sofiagården Jönköping

Vänner!
Om Herren dröjer samlas vi till Distriktsårsmöte i Jönköping mellan den 22 och 24 mars 2013. Mötet kommer att äga rum i Sofia kyrkans församlingshem. På Distriktsårsmötet samlas vi för att lägga det gångna året bakom oss och granska arbetet som utförts. Vi får även bestämma vad Svenska kyrkans unga i Växjö stift som organisation ska vara och göra under det närmaste året. Det kan vara sådana frågor som vad vi ska ha för verksamhet under året, vilka som ska vara med i Distriktsstyrelsen eller om vi kanske ska driva ett särskilt projekt.

Därför vill vi så klart att ni ska skicka ombud till mötet, så att Svenska kyrkans unga i Växjö stift kan bli en så bra förening som möjligt.Enligt stadgorna för Svenska kyrkans unga i Växjö stift får lokalavdelning utse ombud till årsmötet, nämligen: ”två för de första tjugofem medlemmarna och ett för varje nytt påbörjat tjugofemtal medlemmar, dock högst fem ombud.  ”Vi vill också gärna ha in förslag på hur vi tillsammans kan göra Svenska kyrkans unga i Växjö stift bättre. Har man någon fundering på det kan man skicka in en motion till vår postadress. Motionsstopp är den 9 februari.

Nu finns handlingarna till Årsmötet att hitta under dokument här på hemsidan.

I Jönköping kommer det finnas golvlogi tillgängligt för alla som åker. Kostnaden för hela mötet blir 250 kr, då ingår mat och golvlogi.

Följande lokalavdelningar har medlemrapporterat och kan därför skicka ombud och ersättare till DÅM(Övriga lokalavdelningar får gärna skicka observatörer: ( * Lokalavdelningen måste komplettera sin medlemsrapportering med en verksamhetsberättelse senast den 15 mars för att ha rätt att skicka ombud)

Skärstad – Ölmstad 5 ombud
SKUJ 5 ombud

Torslunda 4 ombud
Villstad 4 ombud
Skillingaryd 4 ombud *

Norrahammar och Sandseryd 3 ombud
S: t Johannes församling 3 ombud
S: ta Birgitta församling 3 ombud
Nöbbele 3 ombud
Oskarshamn 3 ombud
Östra Torsås 3 ombud
Vetlanda 3 ombud *
Värnamo 3 ombud
Hovslätt 2 ombud *

Lindsdal 2 ombud
Månsarp 2 ombud
Vrigstad 2 ombud *
Gnosjö 2 ombud *
Två systrars församling 2 ombud
Ljungby 2 ombud

Om ni har några frågor kan ni vända er till Distriktsordförande Samuel Göranzon, samuel@svenskakyrkansunga.com.

Med önskan om Guds rika frid och välsignelse
Distriktsstyrelsen för Svenska kyrkans unga i Växjö stift
genom ordf.Samuel Göranzon

Ansvarig grupp:

Distriktsstyrelsen

Ellinor Strid

Philip Tigerstrand

Ludwig Randau

Filip Bengtsson

Ella Karlsson

Felicia Matsson

Hugo Dahl