För att ordna ett bra vintermöte krävs det många funktionärer. Café, lägerdiakon, fixare, lägerpräst, föreläsare, samtalsledare, sakristan, sjukvårdsansvarig och många fler. Redan nu finns många av dessa funktionärer persenterade här på hemsidan! Örvriga funktionärer kommer att presenteras under hösten.

Vill du vita mer om funktionärerna och deras tankar inför vintemötet så kan du hitta detta på vindermötets sida för medverkande.