En grupp bestående av representanter från Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift och Växjö stift som har samråden med stiftet om organisationen.

Filip Bengtsson

Vice ordförande 14-

filip@svenskakyrkansunga.com

Ellinor Strid

Vice ordförande 14+

ellinor@svenskakyrkansunga.com