En grupp bestående av representanter från Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift och Växjö stift som har samråden med stiftet om organisationen.

Felica Karlsson

Ordförande

Tel:

Elina Kharazmi

Vice ordförande 14-

Gustav Spång

Vice ordförande 14+