Datum: 15.11.2013 – 17.11.2013

Sista anmälningsdag: 15.10.2013

Plats: Tallnäs Stiftsgård

Anmälan till Ung Pilgrim 13-15 görs till första lägret och avser hela projektet. Mer information finns i foldern som kan laddas ner här.

UNG PILGRIM

är en metod/arbetsmodell som ska leda till att få fler ungdomar att stanna kvar i församlingens verksamhet efter konfirmationen. Bakgrunden är att många församlingar har svårt att få konfirmanderna att fortsätta vara engagerade i församlingen efter konfirmationen och därför startade Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift 1995 projektet Ung Pilgrim. Projektet, som avslutades 2000, har resulterat i att de flesta av de ungdomar som deltagit har fortsatt vara aktiva i sina hemförsamlingar. Vi tror oss veta att ungdomars andliga sökande är stort och därför fortsätter satsningen på Ung Pilgrim. Ung Pilgrim vill vara en mötesplats där ungdomar, från olika håll och med olika bakgrund, kan komma samman och tillsammans med ett utvalt ledarteam, förhoppningsvis hitta ett svar på sitt sökande.

UNG PILGRIM

är man under två år. Ungdomarna deltar på fyra utbildningsläger, ett per termin. De två åren avslutas sedan med en 12-13 dagars pilgrimsresa i Europa, där huvudmålet är Taizé.

UNG PILGRIM

är ett samarbete mellan församlingen, ungdomen och Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift. Här kan du ladda ner en affisch och en folder om Ung Pilgrim.

För mer information om Ung Pilgrim kontakta:
Stiftsadjunkt Teresia Clifford
tel. 0470-773819
teresia.clifford@svenskakyrkan.se