Vårens lägerplaneringskurs! För Kommittéer, valberedning och annat löst folk. Prata med din Arrangemangskontakt om just du ska komma!