Datum: 12.03.2016 – 23.04.2016

Plats: S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö

FAIRTRADE AMBASSADÖRSUTBILDNING, KYRKA FÖR FAIRTRADE, VÄXJÖ 12/3 och 23/4

Bli ambassadör för Fairtrade och lär dig mer om hur vi som kyrka lokalt och globalt kan vara med och göra världen till en mer rättvis plats. Under kursen får du tips och verktyg för att engagera dig i Fairtrade.

Ambassadörsutbildningen ger fördjupade kunskaper om Fairtrades arbete med att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Utbildningen innehåller fördjupning om rättvis handel och dess historia samt bakgrund till kyrkans engagemang i rörelsen.

Utbildningens innehåll:

  • Omvärldsanalys om handel och mänskliga rättigheter
  • Introduktion till rättvis handel och kyrkans engagemang i rörelsen
  • Fairtrade i Sverige och världen
  • Att vara Fairtrade-ambassadör
  • Aktionsworkshop med tips om sätt att engagera sig
  • Så blir ni en Kyrka för Fairtrade

Fokus ligger på konsumentens möjlighet att påverka och förändra genom enkla val i vardagen och tid ges för att diskutera och reflektera kring dessa viktiga och spännande ämnen ur en teologisk synvinkel.

Sedan 2009 finns diplomeringen Kyrka för Fairtrade för församlingar som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. I dag är fler än 120 församlingar i Sverige diplomerade.

Under kursen får du information om vad det innebär för en församling att vara en Kyrka för Fairtrade och tips för det fortsatta arbetet med frågorna i församlingen. Kursen avslutas med en frivillig andakt med tema rättvis handel.

Tid: Lördagen den 12/3 och lördagen den 23/4 klockan 9-15:30 båda dagarna. OBS: Kursen omfattar båda dagarna
Plats: S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö
Pris: 400 kr för båda tillfällena för medlem i Svenska Kyrkans Unga.  Ange ditt medlemsnummer vid anmälan för att få det rabatterade priset. Material, lunch och fika ingår i kursavgiften
Sista anmälningsdag: 4 mars till administration@sigfrid.se Inga förkunskaper krävs
Mer info: frivilligakademin.se och svenskakyrkansunga.com