Härmed kallas ombud från er lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga till extrainsatt Distriktsårsmöte för Växjö stift!

Distriktsårsmötet kommer äga rum lördagen den 21 november i Alvesta församlingshem. Mötet kommer hållas från 10-16 och det bjuds på lunch och fika. Årsmötet är avgiftsfritt för alla ombud som lokalavdelningen är berättigade att skicka, två ersättare och de som åker som funktionärer, presidium eller sakrevisorer. Observatörer är välkomna i mån av plats.

 

Om man blir sjuk eller är i riskgrupp som ombud kommer det finnas möjlighet att delta digitalt. Hör av er till ellinor@svenskakyrkansunga.com för att få vidare information.

Varje lokalavdelning får skicka minst två ombud, och sedan ännu ett för var 25:e medlem. Från en lokalavdelning får dock max fem ombud skickas. Information om hur många ombud just din lokalavdelning får skicka finns på vår hemsida.

 

Det som kommer att behandlas på det extrainsatta mötet är de punkter som sköts upp på DÅM 2020 i mars med anledning av Covid-19. Mötet är därför mycket kortare än ett vanligt DÅM och koncentreras därför till några timmar.

 

 

Välkomna!

 

Allt gott,

 

Distriksstyrelsen