Härmed kallas ombud från er lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga till extrainsatt Distriktsårsmöte för Växjö stift

 OBS OBS OBS – mötet blir digitalt!

Den 21 november håller Svenska Kyrkans Unga i Växjö Distrikt ett extrainsatt årsmöte. Tyvärr så har Distriktsstyrelsen tvingats ta beslutet om att hålla detta möte digitalt, på grund av de ökade restriktionerna i  våra regioner.

 Det digitala DÅMet kommer skilja sig ifrån det DÅM vi genomförde i våras. Vi har blivit mycket bättre på att hålla digitala möten och effektivisera dessa.

 Vi från Distriktsstyrelsen hoppas att ni förstår vårt beslut, och hoppas att ni tar chansen att kunna göra er röst hörd, och kunna påverka runt om i hela distriktet!

Varje lokalavdelning får välja minst två ombud, och sedan ännu ett för var 25:e medlem. Från en lokalavdelning får dock max fem ombud skickas.

Det som kommer att behandlas på det extrainsatta mötet är de punkter som sköts upp på DÅM 2020 i mars med anledning av Covid-19. Mötet är därför mycket kortare än ett vanligt DÅM och koncentreras därför till några timmar.

Välkomna och Guds frid,

Distriktsstyrelsen