Datum: 27.03.2020 – 29.03.2020

Sista anmälningsdag: 08.03.2020

Plats: Månsarps församlingsgård

Om Herren dröjer samlas vi till Distriktsårsmöte i Månsarps församlingsgård mellan den 27 och 29 mars 2020.

På Distriktsårsmötet samlas vi för att lägga det gångna året bakom oss och granska arbetet som utförts. Vi får även bestämma vad Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift som organisation ska vara och göra under det närmaste året. Det kan vara sådana frågor som vad vi ska ha för verksamhet under året, vilka som ska vara med i Distriktsstyrelsen eller om vi kanske ska driva ett särskilt projekt.

Därför vill vi såklart att ni ska skicka ombud till mötet, så att Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift kan bli en så bra förening som möjligt. Enligt stadgan för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift får lokalavdelning utse ombud till årsmötet, nämligen ”två för de första tjugofem medlemmarna och ett för varje nytt påbörjat tjugofemtal medlemmar dock högst fem ombud.” Exakt hur många ombud din lokalavdelning får skicka kan du se här.

Handlingarna inför årsmötet 2020 finns här. Vi rekommenderar att ombuden tar med sig ett häfte med handlingarna utskrivna för att lättare kunna följa mötet.

Vi vill också gärna ha in förslag på hur vi tillsammans kan göra Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift bättre. Har man någon fundering på det kan man skicka in en motion till vår postadress:Box 527, 351 06 Växjö eller via mejl till ellinor@svenskakyrkansunga.com tänk på att motionen isåfall måste vara underskriven och scannad. Motionsstopp är den 27 februari.

I Månsarp kommer det finnas golvlogi och det kommer vara gratis att åka, mat ingår.

Anmälan till årsmötet öppnar inom kort! Länken kommer då finnas här!

Årsmötet börjar med drop in från 17:00 på fredagen, programmet startar vid 19:00.

På söndagen avslutas årsmötet vid klockan 14:00. Om ni har några frågor kan ni vända er till Distriktsordförande Ellinor Stridh, ellinor@svenskakyrkansunga.com

Med önskan om Guds rika frid och välsignelse Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift genom ordf. Ellinor Stridh.

Kontaktperson:

Namn: Jakob Wikström
Telefon: 076-39 03 858
Epost: vintermote@svenskakyrkansunga.com