Datum: 24.03.2017 – 26.03.2017

Sista anmälningsdag: 15.03.2017

Plats: Rockneby församlingshem

Vänner! Om Herren dröjer samlas vi till Distriktsårsmöte i Rocknebys församlingshem mellan den 24 och 26 mars 2017.

På Distriktsårsmötet samlas vi för att lägga det gångna året bakom oss och granska arbetet som utförts. Vi får även bestämma vad Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift som organisation ska vara och göra under det närmaste året. Det kan vara sådana frågor som vad vi ska ha för verksamhet under året, vilka som ska vara med i Distriktsstyrelsen eller om vi kanske ska driva ett särskilt projekt.

Därför vill vi såklart att ni ska skicka ombud till mötet, så att Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift kan bli en så bra förening som möjligt. Enligt stadgan för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift får lokalavdelning utse ombud till årsmötet, nämligen ”två för de första tjugofem medlemmarna och ett för varje nytt påbörjat tjugofemtal medlemmar¨ dock högst fem ombud.”

Vi vill också gärna ha in förslag på hur vi tillsammans kan göra Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift bättre. Har man någon fundering på det kan man skicka in en motion till vår postadress:Box 527, 351 06 Växjö eller via mejl till amanda@svenskakyrkansunga.com¨ tänk på att motionen isåfall måste vara underskriven och scannad. Motionsstopp är den 24 februari.

I Rockneby kommer det finnas golvlogi och det kommer vara gratis att åka, mat ingår.

Anmälan till årsmötet kan göras via den gröna anmälningsknappen högst upp på denna sida. Årsmötet börjar med drop in från 16:00 på fredagen, programmet startar vid 18:30. På söndagen avslutas årsmötet vid klockan 14:00.

Om ni har några frågor kan ni vända er till Distriktsordförande Amanda Lönneborg, amanda@svenskakyrkansunga.com

Med önskan om Guds rika frid och välsignelse
Distriktsstyrelsen för Svenska KyrkansUnga i Växjö stift
genom ordf. Amanda Lönneborg