Datum: 18.03.2016 – 20.03.2016

Sista anmälningsdag: 09.03.2016

Plats: St Sigfrids Folkhögskola

Kallelse till Distriktsårsmöte

S:t Sigfrids folkhögskola, 2015-03-18 – 2015-03-20

Snart samlas vi till Distriktsårsmöte på S:t Sigfrids folkhögskola mellan den 18 och 20 mars 2016.

På Distriktsårsmötet samlas vi för att lägga det gångna året bakom oss och granska arbetet som utförts. Vi får även bestämma vad Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift som organisation ska vara och göra under det närmaste året. Det kan vara sådana frågor som vad vi ska ha för verksamhet under året, vilka som ska vara med i Distriktsstyrelsen, om vi kanske ska driva ett särskilt projekt eller hur vi ska arbeta för att göra det enkelt och relevant att vara medlem och lokalavdelning.

Sista dag för att anmäla ombud, ersättare och observatörer till distriktsårsmötet är den 6 mars. Anmälan sker på svenskakyrkansunga.com och kostnaden är 250 kr per person.

Varje lokalavdelning som har medlemsrapporterat föregående år och har minst 5 medlemmar mellan 0-30 år har rösträtt på årsmötet. Nedan följer en lista med hur många ombud varje lokalavdelning har rätt att skicka. * innebär att lokalavdelningen måste komplettera med verksamhetsberättelse senast den 15 mars för att ha rätt att skicka ombud.

Torslunda 3 ombud*
Hovsätt 2 ombud*
Norrahammar 0
Sandseryd 3 ombud
S:t Johannes församling 2 ombud
Byarum 2 ombud Lindsdal 2 ombud*
Månsarp 2 ombud
S:ta Birgitta församling 3 ombud*
Skärstad-Ölmstad 5 ombud*
Sävsjö pastorat 3 ombud
Villstad 2 ombud*
Nöbbele 3 ombud*
Gnosjö 2 ombud*
Huskvarna-Hakarp 2 ombud*
Pro Vero – Växjö Maria 2 ombud*
Två Systrars församling 2 ombud
Skillingaryd 4 ombud
Oskarshamn – Blå Jungfrun 2 ombud*
Östra Torsås 3 ombud
Ljungby 2 ombud
Vetlanda 2 ombud*
Värnamo 2 ombud*

Dessutom får ersättare och observatörer skickas utan begränsning. Även nedanstående lokalavdelningar som inte uppfyllt kraven i medlemsrapporteringen har rätt att skicka observatörer:

Voxtorp & Gällaryd
Jönköping, SKUJ
Åseda-Nottebäck
Långaryds förs.
Nybro
Bankeryd

Mer information finns på svenskakyrkansunga.com. Kontakta distriktsordförande Torsten Thorvaldsson på 073-8163442 eller torsten@svenskakyrkansunga.com om du har några frågor kring distriktsårsmötet.