Man kan säga att valberedningen är den delen i en organisation som har störst möjlighet att påverka en organisation, efter årsmötet.

Valberedningen väljs av årsmötet. Det väljs en ny valberedning varje år, och uppgiften är att komma med ett förslag på vilka personer som kan väljas till olika poster inom organisationen (som är nödvändiga för att organisationen ska kunna leva) och presidiet för kommande årsmöte. De saker som valberedningen ger förslag på är personer i distriktstyrelsen (DS), sakrevisorer, räkenskapsrevisorer, presidium och representanter till Riksårsmötet (RÅM). Valberedningen kollar om de som sitter på de olika posterna vill sitta kvar där eller om det finns någon som man kanske tycker är mer lämpad att ha med.

Vill du nominera någon till ett uppdrag inom Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift så skicka ett mejl till valberedning@svenskakyrkansunga.com

Mikaela Johansson, Kajsa Ward och Håkan Runnsjö

Valberedning

valberedning@svenskakyrkansunga.com