Datum: 24.03.2023 – 26.03.2023

Sista anmälningsdag: 12.03.2023

Plats: Hjortsbergagården (utanför Alvesta)

Om Herren dröjer samlas vi till Distriktsårsmöte fredagen den 24 mars 2023 på Hjortsbergagården utanför Alvesta.

Vi startar på fredagen med drop in från kl. 17 och middag vid 18.00. Att delta på årsmötet kostar 300 kr/person. Fråga din församling om de kan stå för kostnaden. Till årsmötet kan lokalavdelningen skicka alla ombud som lokalavdelningen är berättigade att skicka, två ersättare och de som deltar som observatörer.

På Distriktsårsmötet samlas vi för att lägga det gångna året bakom oss och granska arbetet som utförts. Vi får även bestämma vad Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift som organisation ska vara och göra under det närmaste året. Det kan vara sådana frågor som vad vi ska ha för verksamhet under året, vilka som ska vara med i Distriktsstyrelsen eller om vi kanske ska driva ett särskilt projekt.

Varje lokalavdelning får skicka minst två ombud, och sedan ännu ett för var 25:e medlem. Från en lokalavdelning får dock max fem ombud skickas. Information om hur många ombud just din lokalavdelning får skicka hittar du här:

Antal ombud lokalavdelningarna har rätt att skicka till DÅM 2023

Anmälan görs här!

 

Handlingar:

Signerad revisionsberättelse SKU 2022

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023-2024

Sammanträdesordning

Föredragningslista

Ordlista

Sakrevision

Rambudget

Bokslut

Distriktsårsmötesprotokoll 2022

Propositioner

Motion 2023:1

Motionssvar 2023:1