Varför finns en styrelse? Vad betyder egentligen ansvarsfrihet? Hur arbetar en styrelse på bästa sätt? Vad gör ett presidium? Vad är motion, proposition och yrkand? Hur kan jag påverka Svenska Kyrkans Unga genom ett gott styrelsearbete?

Detta kan du få svar på om du åker på Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts styrelseutbildning! Utbildningen som hålls den 14-16 september på Stiftsgården Tallnäs ger både nya och gamla styrelsemedlemmar kunskap i hur en styrelse fungerar och hur man kan jobba tillsammans. Under helgen varvas teori med praktiska övningar och du får chans till att ställa frågor kring styrelsearbete.

Helgen är ett väldigt bra tillfälle att lära känna medlemmar i andra styrelser i Växjö distrikt och att dela erfarenheter. Läs mer om utbildningen på arrangemangssidan. Sista anmälningsdag är den 5:e september.