Ageravolontärerna är ett samarbete mellan Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkans internationella arbete. De är unga vuxna från 18 år och uppåt som med tron som drivkraft agerar lokalt för global rättvisa. Genom aktion, information, livsstilsarbete och insamling är vi changemakers för en rättvisare värld. Kom med du också!

Vad gör en Ageravolontär?

Som Ageravolontär kommer du också att tillhöra en lokalgrupp som möts eller har digitala möten några gånger per termin för att planera och genomföra aktiviteter. Vad ni väljer att göra är helt upp till er! Vill ni anordna en flashmob, en klädbytardag, en klimatsmart middag, en föreläsning, mailbomba en politiker eller samla in pengar på olika kreativa sätt? Vi stödjer er med råd, hjälp med lokaler och en fast summa pengar per år för att ni ska kunna förverkliga era idéer.

Fyra gånger per år ses alla volontärer som vill någonstans i Sverige för fortbildning, inspiration och för att agera tillsammans. Tidigare helger har vi fördjupar oss i ämnen som kvinnors rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa, klimat eller psykosocialt arbete i humanitära katastrofer. Vi planerar också för nationella satsningar, umgås och firar (frivilliga) andakter. Du får även chansen till att få åka med och besöka partnerorganisationer i till exempel Tanzania eller Sydafrika.

Engagemanget som Ageravolontär är ideellt och sker på sidan av skola, jobb eller annat, det innebär givetvis också att den tid du har att lägga på detta varierar. Vi värnar om ett hållbart engagemang där du beroende på dina förutsättningar får bidra på ett passande sätt och på en passande nivå.

Som Ageravolontär får du:

  • Delta i den lokala Ageragruppens arbete. Dessutom kan du arbeta genom din församling med de internationella rättvisefrågorna.
  • Arbeta aktivt och utåtriktat tillsammans med andra kring frågor som demokratiskt utrymme, klimat, hållbar försörjning, hälsa, jämställdhet, fred och försoning.
  • Delta vid fortbildnings- och andra utbildningstillfällen.
  • Blogga på Agerabloggen där du kan dela dina tankar med tusentals läsare.
  • Vara med och utveckla Ageraprogrammet och dess innehåll.
  • Chans att få åka på fördjupningsresor till våra partners som jobbar runt om i världen för hållbarhet och rättvisa.
  • Möjlighet att delta på arenor så som Almedalen, Svenska Kyrkans Ungas festivalturné och Bokmässan.

Välkommen att gå grundutbildningen

För att bli en Ageravolontär måste du gå en grundutbildning där du får en introduktion till alla de delar som Svenska kyrkans internationella arbete jobbar med och vilka metoder som används för förändringsarbete. Anställda från olika avdelningar på Svenska kyrkans internationella arbete håller i workshops om bistånd, policyarbete, insamling, humanitärt stöd och politisk påverkan.

Du får under utbildningen veta mer om vilka möjligheter du har som Ageravolontär och du får lära känna andra med ett starkt engagemang för globala rättvisefrågor. Under utbildningen står vi för boende, resa, mat samt allt utbildningsmaterial.

Efter utbildningen bestämmer du om Ageravolontärskapet är något för dig. Du kan alltså gå grundutbildningen utan att vara säker på att du vill ta dig an uppdraget.

Ditt åtagande som Ageravolontär

Ageravolontär är du ett år åt gången och det du åtar dig är följande:

Som Ageravolontär åtar jag mig att ingå i en ageragrupp som medlem i Svenska Kyrkans Unga,delta på minst en nationell fortbildningshelg per år samt delta i minst två lokala aktiviteter per år(hålla en workshop / föreläsning, delta i en kampanjaktivitet etc.)

Som Ageravolontär är jag representant för Svenska Kyrkans Internationella arbete samt Svenska Kyrkans Unga och ställer mig bakom dessa organisationers värdegrunder samt vill genom dessa organisationer jobba för global rättvisa, fred och hållbarhet.

Läs mer om ageravolontärerna på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/ageravolontar