VM-kommittén. Har du frågor så kontakta sekreterare Kajsa, se mail nedan

Vintermötessekreterarna

Kajsa Ward

Vintermötesekreterare

kajsa.ward@gmail.com

Tilda Cronqvist

Vintermötesekreterare
Kommittén

Per Svenson

Kommittémedlem

Beata Johansson

Kommittémedlem