VM-kommittén. Har du frågor så kontakta oss gärna på vintermote@svenskakyrkansunga.com

Vintermötessekreterarna

Kajsa Ward

Vintermötesekreterare

vintermote@svenskakyrkansunga.com

Tilda Cronqvist

Vintermötesekreterare

vintermote@svenskakyrkansunga.com

Kommittén

Per Svenson

Kommittémedlem

vintermote@svenskakyrkansunga.com

Beata Johansson

Kommittémedlem

vintermote@svenskakyrkansunga.com