Medverkande

Här presenteras de medverkande på årets Vintermöte efterhand som de blir klara och presenterade

Föreläsare:

Fredrik Modéus, Föreläsare
Sysselsättning: Biskop
Foto: Lina Alriksson


Magnus P Wåhlin, Föreläsare
Sysselsättning: Skolpräst


Veronica Pålsson, Föreläsare

Sysselsättning: Studerande

Lägerband:

Christer Sjögren, Kapellmästare
Sysselsättning: Kantor

Övriga Funktionärer

Sandra Gustavsson, Lägerdiakon
Sysselsättning: Diakon

Jacob Hartman, lägerpräst
Sysselsättning: Präst

Emil Jörgensen, lägerpräst
Sysselsättning: Präst

Stine Jalnefur, gäst
Sysselsättning: Präst