01.10.2013

Verksamhetsutredningsenkät

På sitt möte i december 2012 beslutade distriktsstyrelsen att tillsätta en verksamhetsutredning för att få reda på hur vår verksamhet kan förbättras. Som ett led i det här arbetet har det tagits fram en enkät om vår verksamhet som vi hoppas att du vill ta dig tid att fylla i.

Det tar ca 10min att fylla i enkäten och svaren är anonyma. Vi ber dig att inte svara på enkäten mer än en gång. Samma enkät har även skickats ut i pappersform till alla församlingar i stiftet.