05.04.2015

Vegetarisk och animalisk kost jämställs i anmälan

Distriktsårsmötet 2015 beslutade att jämställa vegetarisk och animalisk kost i anmälan till våra arrangemang. Denna förändring träder i kraft från och med förträffen inför Stora årsmötet. Man kommer då få ett frivilligt val i anmälan att fylla i om man vill ha ”enligt menyn”, ”vegetarisk kost” eller ”animalisk kost”. Fylls detta inte i får man automatiskt enligt menyn och då den maträtt som är huvudalternativ.

Har du allergier eller andra önskemål om specialkost fyller du i detta val samt anger dina övriga önskemål om specialkost i rutan ”specialkost” som fortfarande kommer finnas.