02.06.2015

Ungdomsgrupp sökes för internationellt utbyte

Vi har fått en förfrågan av en präst från Schwerin i Tyskland, som under sommaren 2016 vill komma med en ungdomsgrupp till Sverige. Denna resa görs tillsammans med en ungdomsgrupp från Holland. Gruppen består totalt av cirka 30 ungdomar i åldern 12 - 18 år och man söker i regionen kring Växjö (vilket vi tolkar som Växjö stift) efter en UNGDOMSGRUPP (eller församling med ungdomsgrupp) som man antingen träffar någon gång under resan eller tillsammans med vilken man tillbringar en hel vecka tillsammans. Datumen för deras resa är den 23 - 30 juli 2016.

Om du är intresserad av denna möjlighet till ett internationellt utbyte för ungdomar, så hör du av dig till Gunnar Thiel, 0470-773848, gunnar.thiel@svenskakyrkan.se eller Patrik Sassersson. 0470-773835, patrik.sassersson@svenskakyrkan.se

Vi vill samtidigt passa på att slå ett slag för att församlingar i Växjö stift har möjligheten att etablera en vänförsamlingsrelation med en församling i Pommern.

De senaste åren har samarbetet med vår tyska vänkyrka utvecklats på många plan och det är väldigt viktigt att de goda kontakterna får slå rot i församlingarna. Hör gärna av dig till Patrik (kontaktuppgift se ovan) för att göra en intresseanmälan.