13.02.2015

Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift köper andelar i stiftsgården Tallnäs

Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift har varit delägare i Stiftsgården Tallnäs ekonomiska förening, som driver versamheten på Tallnäs stiftsgård, med 10 andelar från föreningens bildande 2006. Vi är mycket stolta över att vara med som ägare i vår stiftsgård som också är vår främsta lägergård.

Varje år har vi flera arrangemang på Tallnäs stiftsgård så som Minior- och Juniorläger, Vintermöte, Mitterminsmöte, Lägerplaneringskurs, Distriktsårsmöte och Distriktsstyrelsemöten. Vissa av dessa arrangemang hålls varje år på Tallnäs medan andra roterar mellan flera platser och återkommer till Tallnäs med jämna mellanrum. Flera av våra medlemar kallar Tallnäs "sitt andra hem".

Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift värdesätter Tallnäs stiftsgårds profil som en barn- och ungdomsgård och därför har vi nu beslutat att köpa ytterligare 10 andelar i Stiftsgården Tallnäs ekonomiska förening. Med detta utökande ägande vill vi fortsätta att utveckla Stiftsgårdens profil som en barn- och ungdomsgård i Växjö stift.

Foto: Tallnäs