20.03.2013

Rikskollekt nu på söndag

Gör fred nu!

Tre gånger per år får Svenska Kyrkans Unga en rikskollekt i hela Svenska kyrkan, en insamling som görs i söndagens gudstjänst. Kollekten är en viktig inkomst för Svenska Kyrkans Unga, men också ett utmärkt tillfälle att sprida kunskap om organisationen. Låt kollekten bli ett tillfälle när ni berättar mer om Svenska Kyrkans Unga i er församling!

Huvudtemat för årets kollektkampanj är "Gör fred nu!" och de tre söndagarna handlar om just detta; vad fred är och vad det kan vara.

På Jungfru Marie Bebådelsedag, söndagen den 17 mars, fick Svenska Kyrkans Unga sin första rikskollekt 2013 och nu på söndag den 28 april är det dags för den andra. Den tredje och sista rikskollekten är först söndagen den 15 december, alltså trejde söndagen i advent. Men låt oss först fokusera på den kommande söndagen.

Femte söndagen i påsktiden, söndagen den 28 april har undertemat "Skapelsens liv - vi hör ihop" och handlar om att vi som individer och världsmedborgare ska värna om miljön och vår jord. Det är en förutsättning för frid och fred, i det lilla lokala som i det stora globala. 

Kollektcirkuläret för söndagens insamling finner du här
K
ollektaffischen för söndagens insamling finner du här