22.06.2014

Projekttjänst

För drygt ett år sedan fattade distriktsstyrelsen ett beslut om att starta ett projekt som skulle utreda hållbara strukturer för barn- och ungdomsrörelser på landsbygden. Detta beslut grundades i att vi sett en minskning i både antalet lokalavdelningar, medlemmar och deltagandet på våra arrangemang under 2000-talet, och att liknande organisationer haft samma problem. Vi var medvetna om att vi både saknade kompetensen och tiden som krävdes för ett sådant arbete, och därför var idén från första början att vi skulle ansöka om medel för att inrätta en projekttjänst som kunde arbeta med detta.

 

Växjö stift beslutade tidigt att de ville hjälpa oss i detta arbete, och lovade att ställa upp som arbetsgivare. Sedan under hösten och början av detta året så skrevs det och skickades in en ansökan till Ungdomsstyrelsen om de ekonomiska medel som krävdes för projektet, och i maj så fick vi besked om att de hade beviljat vår ansökan. 

 

Det är därför med glädje vi nu kan meddela att tjänstebeskrivningen ligger ute på Växjö stifts hemsida. Tjänsten löper mellan 1 oktober 2014 till 31 september 2015, och det mesta av arbetet kommer att ske i Kalmar län. Om du vill ansöka så finns länken nedan, och vill du skicka dina tankar om projektet eller berätta om något som borde komma med i det så kan du skicka ett mejl till josef@svenskakyrkansunga.com.

Länk till annonsen om tjänsten och ansökan