28.08.2014

Nya betalningsrutiner och anmälningssystem.

Enligt beslut i distriktsstyrelsen ändrar vi nu våra rutiner för betalning för arrangemang. För arrangemang som börjar från och med den 1 september 2014 så ska anmälningsavgiften betalas i förskott.

Anmälan

Anmälan till arrangemang görs även i fortsättningen på svenskakyrkansunga.com även om formuläret nu ser annorlunda ut då vi har ett nytt anmälningssystem. Anmälan är dock inte giltig förrän anmälningsavgiften är inbetald på Svenska Kyrkan Unga i Växjö stifts bankgiro 5096-0269. Som meddelande när du betalar uppger du arrangemangets kursnummer och ditt namn. (Betalar du för en grupp från samma församling/organisation går det bra att istället ange församlingens/organisationens namn.)

Ungefär en vecka innan sista anmälningsdagen görs en avstämning vilka av de som anmält sig som har betalt anmälningsavgiften. De som då inte har betalt anmälningsavgiften får ett påminnelsemejl om detta. Efter sista anmälningsdag görs den slutliga avstämningen och de som då inte har betalat in anmälningsavgiften stryks från anmälningslistan.

Våra läger har olika pris beroende på om man är medlem i Svenska Kyrkans Unga eller inte. För att få medlemspriset MÅSTE du ange ditt medlemsnummer i anmälan. Kan du inte ditt medlemsnummer ska du i första hand kontakta den som är registeransvarig i din lokalavdelning som kan ta fram det åt dig. I andra hand kan du kontakta vår stiftskonsulent Gunnar på gunnar.thiel@svenskakyrkan.se eller vår ordförande Torsten på torsten@svenskakyrkansunga.com

Glömt att ange något i din anmälan?

Om du har glömt att ange någon uppgift i din anmälan och vill göra en komplettering ska du kontakta vår administratör Ulrika på ulrika.u.karlsson@svenskakyrkan.se

Gruppanmälningar

Det går numera lätt att anmäla flera personer på samma gång till våra arrangemang. Klicka bara på ”Lägg till deltagare” för att lägga till ytterligare en person i din anmälan.

Avanmälan

Vid avanmälan innan sista anmälningsdag återbetalas hela anmälningsavgiften om den är betald. Vid avanmälan senare på grund av sjukdom eller annat särskilt skäl kan anmälningsavgiften återbetalas. Avanmälan på grund av sjukdom ska meddelas senast 2 veckor efter arrangemanget.

Alla avanmälningar skickas till vår administratör Ulrika på ulrika.u.karlsson@svenskakyrkan.se glöm inte att ange vart anmälningsavgiften ska återbetalas.

Funktionär

Ska du vara funktionär på ett arrangemang och därför betala en lägre anmälningsavgift så ska du ange detta i din anmälan. Är du med i en kommitté och därför åker gratis på arrangemanget ska du även ange detta. Funktionärer kan fråga kommittén för arrangemanget om de har rätt till en lägre anmälningsavgift.

Har du fått reda på att du ska vara funktionär som har rätt till en lägre anmälningsavgift efter att du har betalat anmälningsavgiften skickar du ett mejl till Ulrika på ulrika.u.karlsson@svenskakyrkan.se där du anger vad du ska vara för funktionär och vart delen av avgiften du betalt för mycket ska återbetalas.