18.12.2012

Musikhjälpen 2012

Musikhjälpen 2012 avslutades i söndags kväll och det var med dunder och brak.
Enastående 23 miljoner kronor (23 000 000 kr) samlade det svenska folket in!

Via Svenska Kyrkans Unga i Växjö Stifts insamling (http://bossan.musikhjalpen.se/insamling/sku-i-vaxjo-stift) inkom 600kr och detta är mycket bra. Den angivna summan visar inte det totala bidraget från SKU i Växjö Stifts medlemmar, utan bara de skänkta pengar som inkom via just denna insamling.

Nästa år är vi såklart också peppade på att delta i musikhjälpens arbete för en bättre värld!