26.02.2017

Lär känna Vintermöteskommittén

Namn: Torsten Thorvaldsson
Ålder: 26 år
Bor: Partille
Lokalavdelning: Torslunda

Sysselsättning: Utbildad civilingenjör inom lantmäteri och jobbar på kommunala lantmäterimyndigheten i Göteborg. Är också ledamot i förbundsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga.
Intressen: Spela spel, åka tåg och gå på styrelsemöten :)
Antal Vintermöten: 9 st

Vad bidrar du med till kommittén? Jag bidrar med erfarenhet om lägerplanering och kommunikation om läger. Har tidigare planerat flera läger och kurser samt varit inblandad på olika sätt i förberedelser för vintermöten. Jag är en organisatör och lite av en spindel i nätet i planeringsarbetet. Jag ansvarar också för vintermötets hemsida.

Vad betyder temat för dig? Jag tycker att temat är väldigt aktuellt idag. I Hungerspelen tas vi in i en värld som styrs av rädsla och tyranni där stängsel och murar håller människor instängda och åtskilda och staten bestämmer vilken information som ges. Även om detta är en ett väldigt extremt exempel kan vi idag se tendenser på detta med murar mellan länder, statsledare som använder “alternativa fakta” och rörelser i många länder som försöker sprida hat och rädsla mellan olika människor. Det är viktigt att vi som kristna uppmärksammar detta och står upp för det som är viktigast av allt. Kärleken till alla våra medmänniskor!


Vilken karaktär i Hungerspelen representerar dig? Gale måste nog vara den karaktär som representerar mig bäst. Jag ställer gärna upp för att hjälpa andra, ofta i bakgrunden, utan att alltid tänka så mycket på mig själv.