09.01.2013

Kyrkornas Världsråd

Svenska Kyrkans Unga har fått frågan från Svenska kyrkan om vi kan hjälpa till att hitta unga personer som kan delta som gäster vid Kyrkornas världsråds ”Assembly”.

På ett möte som det här brukar det vara uppemot 3 000 personer på plats med representanter från hela världen. Som gäst äger du inte rösträtt, men kommer givetvis ha möjlighet att påverka delegaterna från såväl Svenska kyrkan som från alla andra kyrkor.
Den här gången äger det rum i Busan(eller Pusan, beroende på vilken stavning som föredras), Sydkoreas näst största stad, den 30 oktober -8 november 2013. Vill man läsa mer om mötet går det att göra här: http://wcc2013.info/en

Svenska kyrkan står för deltagarnas kostnader, såsom resa och boende samt information inför mötet, medan Svenska Kyrkans Unga ansvarar för vad som händer efter mötet. Jag gissar att ni förstår att det är ett tämligen generöst erbjudande.
Önskemålet är:

Både vi och Svenska kyrkan vill ta fasta på det som kommit fram i utvärderingar från liknande sammanhang, nämligen vikten av att få dela med sig av sina erfarenheter efter det att man kommit hem igen. Det betyder att deltagaren efter mötet ska vara bered att berätta om vad man varit med om vid riksarrangemang såsom Rikshelg, Distriktsordförandesamling eller årsmöte, distriktsarrangemang såsom läger eller utbildningar/inspirationsträffar, samt i Svenska Kyrkans Ungas medlemstidning Troligt.

Är du intresserad av att åka på detta möte ska du skicka ett mejl till Torsten på torsten@svenskakyrkansunga.com, senast den 10/3, med en kort motivering (max 300 ord) varför det är just du som ska åka. Distriktsstyrelsens arbetsutskott kommer sedan föreslå en person av de intresserade.