28.04.2013

Kollektprojektet 2013

Bildkälla: svenskakyrkan.se, Foto: Lennart Andreasson

Varje år beslutar distriktsstyrelsen om ett kollektprojekt som vi samlar in pengar till under alla årets arrangemang. Årets kollektprojekt är projektet ” Stöd flickors kamp för rätten till sin egen kropp” från Svenska Kyrkans internationellas arbetes projektkatalog.

Projektet handlar om att motverka könsstympning i Tanzania, framför allt i områdena Rorya och Serengeti. Projektet har varit igång i tre år och det har lätt till framgångar men mycket mer kan och behövs göras. Projektet möjliggör även att flickor får möjlighet att få sin röst hörd. 

Att sprida kunskap och påverka på alla nivåer, med hjälp av lokala personer har varit nyckeln. Eftersom de mest utsatta områderna är väldigt isolerade och de som bor där får sin information genom sina ledare, och där kan de lokala personerna i större grad påverka. De personerna har även arbetat för att unga, tjejer  och killar, ska få åka på läger där de får lära sig mer om hälsa. Målet är även att killarna ska ändra åsikt om kvinnlig könsstympning och att tjejerna ska få lära sig att säga nej. Genom kunskapen kan de förändra sin situation och deras generation kan bli den generationen där könsstympningen kan minska otroligt mycket. Och detta kan VI vara med och förändra!