04.04.2015

De Ungas Kyrkomöte

Distriktsstyrelsen söker ombud från Växjö distrikt till De Ungas Kyrkomöte den 5 augusti i Borås. Varje distrikt i Svenska Kyrkans Unga för skicka 5 ombud till De Ungas Kyrkomöte. Iår hålls De Ungas Kyrkomöte i samband med Stora Årsmötet för att underlätta för de som vill åka på båda arrangemangen. Är du intresserad av att åka som ombud för Växjö distrikt på De Ungas Kyrkomöte eller har frågor som du inte får svar på i informationstexten nedan kan du mejla ordförande Torsten Thorvaldsson på torsten@svenskakyrkansunga.com Absolut sista dag att anmäla intresse är den 30 maj.

Vad är De Ungas Kyrkomöte?

Svenska kyrkan anordnar årligen något som kallas kyrkomötet. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, fastställer budget och verksamhet och hanterar inkomna motioner från kyrkomötesledamöterna. För att rösta i kyrkovalet och kunna välja vilka som sitter i kyrkomötet, behöver du vara 16 år gammal och medlem i Svenska kyrkan. För att ställa upp som kandidat i valet behöver du tillhöra en så kallad nomineringsgrupp, vara över 18 år samt medlem i Svenska kyrkan. Du kan hitta mer information om kyrkomötet på Svenska kyrkans hemsida.

I och med dessa krav är det svårt för många unga att finnas med i de demokratiska beslutsprocesserna på nationell nivå. Svenska Kyrkans Unga, som vill förträda barn- och unga i Svenska kyrkan, kände att något behövde göras för att visa att unga vill vara en del av kyrkan idag, inte bara dess framtid.

Sedan 2008 har Svenska Kyrkans Unga därför anordnat ett eget kyrkomöte, kallat De Ungas Kyrkomöte (DUK). Tanken med detta är att erbjuda en väg för unga att påverka Svenska kyrkan. Till detta möte brukar Svenska Kyrkans Ungas distrikt (och de senaste åren även Salt – barn och unga i EFS) utse deltagare. Under mötet har deltagarna tittat på ett urval av de inkomna motionerna till kyrkomötet för att skriva egna motionssvar. Dessa motionssvar har sedan på olika sätt presenterats för kyrkomötet.

Förbundsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga har även under kyrkomötes båda mötesveckor funnits på plats för att uppmärksamma barn- och ungas syn på olika saker. Förutom motionssvaren från De Ungas Kyrkomöte har även den egenproducerade tidningen ”Nybakt” delats ut.