06.09.2013

Mitterminsmötet är inställt

På grund av för få anmälningar så har Mitterminsmötet hösten 2013 blivit inställt.