05.09.2013

Anmälan till Ung Pilgrim 13-15 är öppen

Har du precis konfirmerats och vill fortsätta på något sätt i kyrkan? 
Kanske är UNG PILGRIM något för dig?

UNG PILGRIM är man under två år. Du kommer att delta på fyra utbildningsläger, ett per termin. Samtidigt hemma i församlingen är det meningen att du ska ha ett eget uppdrag under tiden, till exempel kan man vara med i en barngrupp, vara gudstjänstvärd, vara Ung ledare för konfirmander, delta i besöksverksamhet, hjälpa till vid kyrkkaffet eller om du ser något annat som skulle passa i din församling. Hemma i församlingen kommer du ha handledare som följer dig.
De två åren avslutas sedan med en 12-13 dagars pilgrimsresa i Europa.

UNG PILGRIM vill vara en mötesplats där ungdomar från olika håll i stiftet och med olika bakgrund kan komma tillsammans och mötas i sitt andliga sökande. Det finns ett utvalt ledarteam som kommer att vara med och fortsätta att fundera kring frågorna om livet, som vi ställs inför.

UNG PILGRIM är ett samarbete mellan församlingen, dig som nykonfirmerad och Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift.
Det finns en kostnad för kurstiden men det är din församling som betalar.
Därför är det jätteviktigt att du pratar med dina ledare så att allt är klart innan du anmäler dig

Vill du veta mer så kolla in Ung Pilgrims sida där några av de ungdomarna som åkte på sin pilgrimsresa i somras berättar om hur det är att vara en Ung Pilgrim. Vill du istället veta mer om Ung Pilgrimsgruppen som startar i höst ska du kolla in arrangemangssidan där du också kan anmäla dig. Tänk på att du måste prata med din församling innan du anmäler dig eftersom Ung Pilgrim är ett samarbete mellan dig, din församling och Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift.